Płytka sześciokątna

Rekonstrukcja płytki sześciokątnej przeznaczonej do renowacji zabytkowej posadzki w wejściu głównym zabytkowej XIX-wiecznej kamienicy w Krakowie. Ze względu na bardzo dobry stan zachowania oryginalnych płytek, tylko niektóre z nich uszkodzone mechanicznie zostały wymienione. Płytka użyta w rekonstrukcji posiada identyczną strukturę „pajęczyny” na powierzchni górnej co oryginał. Zrekonstruowana płytka wykonana została z identycznego materiału co oryginał. Założeniem było jak najbardziej zbliżone dopasowania odcienia koloru.