Rekonstrukcja płytek posadzki kościelnej

Renowacja podłogi w zabytkowym kościele. W celu wykonania uzupełnień w zabytkowe posadzce przygotowano replikę oryginalnych płytek kamionkowych, które zachowały się na podłodze kościoła. Wymiar płytki 170×170×11 mm. Powierzchnia górna płytki – ryflowana (zgodnie z historycznym oryginałem). Prążkowanie spełnia nie tylko funkcję estetyczną ale co ważne – podnosi odporność płytek na poślizg (Klasa odporności na poślizg płytek bez modyfikacji powierzchni wynosi R10).