Podłoga w szachownicę

Przejście między kamienicami. Tu za okładzinę narażonego na wyjątkowe obciążenia podłoża użyto małych płytek kwadratowych z barwionej kamionki. Płytki ułożono w szachownicę (płytki w kolorze białym i czarnym). Wymiar płytek – 70×70 mm.  Płytki kamionkowe są bardzo twarde i trwałe dlatego przetrwały ponad 100 lat bez zmiany koloru i w tak dobrym stanie technicznym. W ofercie replik małych płytek kamionkowych kolorowych posiadamy oprócz wymiaru 70×70 mm także płytki w formacie 40×40 mm. Inne możemy wyciąć na zamówienie.