Zabytkowe historyczne płytki podłogowe barwione – 7 kolorów

Unikalny system historycznych płytek podłogowych ułożonych jako dywan westybulu. Płytki w formacie 160×160, barwione enkaustycznie (moduły formy wypełniane były pigmentem ręcznie) – 7. kolorów – o bardzo dużej komplikacji wzoru. Płytki bordiury (płytki krawędziowe oraz płytki narożne) z ornamentem roślinnym. Powierzchnia historycznych płytek jest dodatkowo ryflowana, co zwiększa ich odporność na poślizg a tym samym ich funkcjonalność, gdyż ów system płytek ułożono w wejściu do jednej z kamienic wybudowanej na początku 20 w. Płytki wyprodukowano z barwionej w masie kamionki szlachetnej. I chociaż materiał ten charakteryzuje się wysoką odpornością na działanie czynników niszczących widoczne jest zużycie niektórych płytek (starcie ryflowania).