Zabytkowe płytki enkaustyczne – barwienie masy

Użycie specjalnych form umożliwia odtworzenie zabytkowych płytek enkaustycznych o historycznych wzorach na powierzchni. Technologia, która umożliwia stosowanie formy z wyróżnionymi powierzchniami oraz barwienie masy kamionkowej pigmentami, których skład opracowywany jest na podstawie analiz technologii produkcji historycznych płytek enkaustycznych umożliwia wierne odtworzenie niemalże każdego historycznego modelu barwionej płytki kamionkowej. Zwrócić uwagę należy na głębokość barwienia masy. Nie jest to barwienie powierzchniowe, które w przeciągu kilku lat eksploatacji uległoby starciu. Głębokie barwienie masy w połączeniu z odpornością materiału kamionkowego na działanie sił niszczących gwarantuje trwałość płytek enkaustycznych wyprodukowanych z barwionej kamionki, które spotyka się w zabytkowych obiektach wybudowanych przed 1900 r.