Zabytkowy dworzec kolejowy

Odrestaurowana posadzka zabytkowego dworca (Wiedeń). Jako materiału użyto replik historycznych płytek podłogowych w dwóch odcieniach kolorystycznych: białym historycznym oraz brązowym historycznym. W celu wyodrębnienia dodatkowych powierzchni użyto dwukolorowych dekorów (narożniki lewe oraz narożniki prawe) oraz takich samych płytek cokołowych.